mandag den 24. oktober 2011

Grundlovsrevision

Som del af det nye regeringsgrundlag er det nu skrevet ind at der skal ske en undersøgelse af en mulig grundlovsrevision.

Så bliver det spændende at se om denne revision kun skal være en akademisk øvelse, eller om lægfolk også bliver inviteret til at give deres besyv med.

Jeg mener det er vigtigt vi lytter til alle interessenter for at få et så bredt grundlag for en sådan revision.

Hvad tænker du om denne grundlovsrevision?