mandag den 24. oktober 2011

Grundlovsrevision

Som del af det nye regeringsgrundlag er det nu skrevet ind at der skal ske en undersøgelse af en mulig grundlovsrevision.

Så bliver det spændende at se om denne revision kun skal være en akademisk øvelse, eller om lægfolk også bliver inviteret til at give deres besyv med.

Jeg mener det er vigtigt vi lytter til alle interessenter for at få et så bredt grundlag for en sådan revision.

Hvad tænker du om denne grundlovsrevision?

lørdag den 4. juni 2011

Grundlovsdag

Søndag er der traditionen tro en masse grundlovstaler rundt omkring i landet. Folk vil fortælle om den grundlov vi nærmest kun dyrker den 5. juni. Resten af året har folk vist glemt hvad Grundloven egentlig er for en størrelse.

Da vi fik vore fire forbehold var det retslige forbehold ét blandt fire områder hvor vi stillede os uden for det europæiske samarbejde. Nu skal diskussionen om Schengen køres igennem, fordi vi - som bekendt - skal have de fire veltrænede toldere ved grænsen. Er vi mon i strid med Schengen, eller ikke?

Eller endnu værre: hvorfor vil vi nu pludselig til at isolere os fra omverdenen i en tid hvor det netop var meningen at vi skulle øve vores indflydelse UDEN hensyntagen til gamle grænsedragninger?

Der er meget at tale om i forhold til demokratiet vi har i dag. I nogle henseender er det jo kun et "skin-demokrati", for i mange sammenhænge fungerer det som et flertallets diktatur, bl.a. demonstreret i den blokpolitik vi ser hver eneste dag. Uanset hvor mange der er trætte af regeringen får vi ikke en chance for at sparke regeringen væk fra taburetterne. Det er Grundloven nemlig en forsikring for. Det er først til november at folket skal høres...

Samme grundlov som åbnede mulighed for en folkeafstemning hvis blot 60 MF'ere turde kræve det, er nu en møllesten omkring vores frihed i en tid hvor nogle ting bare ikke siges. Hvis nogen formaster sig til at udtale sig imod det etablerede politiske system, så straffes de voldsomt. Det ses i mange forhold over hele verden.

Når det foreslås at vi bør revidere vores terrorlovgivning, så mistænkes disse straks for at tale Al Qaidas sag, frem for at lytte til det juridisk betænkelige i anholdelser uden at blive stillet for en dommer. Altsammen tragiske tegn på en juridisk elite som sover. Alle de beskyttelsespunkter som burde beskytte befolkningen mod overgreb bruges nu imod samme befolkning.

Indrømmet, ikke på samme måde som i Libyen, men måske skulle vi tænke lidt over konsekvensen hvis eliten får lov til at fortsætte dette magtMISBRUG uden nogen reagerer.

Det er farligt når magten er i hænderne på folk som ikke respekterer grundlæggende demokratiske idealer som Habeas Corpus, Grundloven, magtens tredeling m.v. Når skotterne mellem den lovgivende, udøvende og dømmende magt nedbrydes skabes grundlaget for det 1984 mange spotter som det rene utopi.

Jeg er ikke helt sikker på vi har udviklet os spor siden romerrigets dage hvor almuen fik underholdning og brød i tilgift mod tavshed mod det vanvid der foregik. Dét er værd at tænke på denne grundlovsdag, hvor den seneste revision har været i funktion i nu 58 år.

søndag den 15. maj 2011

Holdninger til Grundloven

Her op til grundlovsdag 2011, hvor vi fejrer den seneste grundlovs 58 års fødselsdag, kunne det være spændende at høre hvad du mener burde revideres i Grundloven.

Hvad synes du bør ændres?

Og måske også særligt: hvad mener du absolut ikke bør ændres?

Lad os få en lille debat om emnet. På forhånd tak til de aktive læsere som vælger at tage del i dette projekt. :-)