torsdag den 19. november 2020

Brug for en grundlovsrevision

Når vi i 2023 fejrer grundlovens 70 års jubilæum i sin nuværende form, så rejser der sig et nødvendigt spørgsmål, jeg tidligere har nævnt her på bloggen, nemlig behovet for en grundlovsrevision. Ikke en udvanding af grundloven, men derimod en styrkelse ved, at den opdateres til de faktiske forhold, som har ændret sig voldsomt siden 5. juni 1953.