torsdag den 3. marts 2016

Grundloven BØR revideres

Når man læser Grundloven, ser man følgende tekst i Grundlovens §2:
Regeringsformen er indskrænket-monarkisk. Kongemagten nedarves til mænd og kvinder efter de i tronfølgeloven af 27. marts 1953 fastsatte regler.


Når man dernæst læser tronfølgeloven, står der følgende før selve teksten:
Herved bekendtgøres tronfølgeloven, jf. lov nr. 170 af 27. marts 1953, med de ændringer der følger af lov nr. 528 af 12. juni 2009.
Kilde: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=127085.

Når man kigger på det jeg har fremhævet i rødt, så er vi alle sammen godt klar over, der lå en folkeafstemning forud for ændringen af 12. juni 2009, men det forhindrer ikke, at der er uoverensstemmelse mellem Grundlovens tekst og den nuværende tronfølgelov. Der BØR, som minimum, ændres i Grundlovens §2, så denne får følgende ordlyd:
Regeringsformen er indskrænket-monarkisk. Kongemagten nedarves til mænd og kvinder efter de i tronfølgeloven fastsatte regler.
En kommende revision bør tage udgangspunkt i såvel modernisering som en tydeliggørelse af, at det ikke alene er enkelte opdateringer som skal nødvendiggøre en forfatningsændring, men at grundloven skal overholdes. Dette i respekt for §1 hvor der tydeligt står: "Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige"

Ingen kommentarer:

Send en kommentar