fredag den 4. marts 2016

Har kongehuset religionsfrihed?

Når man læser Grundloven, vil man opdage, at §6 indeholder disse ord:
Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke.
Dette er i tydelig modstrid med Grundlovens §67-68 hvor der står følgende:
§ 67
Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

§ 68
Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den, som er hans egen.


Endvidere bør man bide mærke i §70 hvor der står følgende:
Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt.
Det er den sidste paragraf der bruges når nogen modsætter sig aftjening af værnepligt, fordi de ikke vælger civil aftjening af værnepligten. Men i denne kontekst - kongehuset - skal vi se på en anden vinkel på Grundloven.

I den multietniske virkelighed vi lever i nu til dags, er det fuldkommen antikveret, at kongehusets medlemmer skal være tvungne medlemmer af folkekirken, når vi samtidig har frihed til at vælge en anden religion - eller slet ingen (§67) - og ikke er pligtig at yde bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den som er hans egen (§68).

Når man ikke kan undsige sige nogen borgerpligt på grund af sin afstamning (§70), bør man heller ikke kunne pålægges nogen religiøs forpligtelse alene fordi man er af kongelig afstamning.

Det vil derfor også være essentielt at få tilrettet disse paragraffer under en kommende revision af Grundloven.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar