lørdag den 9. april 2016

Da Danmark satte grundloven ud af kraft

Man kunne nemt påstå, at Danmark satte grundloven ud af kraft, da vi indtrådte i EF pr. 1. januar 1973. Vi har godt nok haft flere folkeafstemninger om diverse traktater, men på flere måder har vi fået en overstatslig myndighed, som sætter Folketinget mere eller mindre ud af kraft.

Det er ikke noget, man har taget særlig alvorligt, men det er ikke desto mindre et faktum, at der ER brug for en grundlovsrevision. Den nyeste udgave af grundloven kom, som bekendt, 20 år før vi indtrådte i EF - forløberen for det EU vi kender i dag.

De 179 medlemmer af Folketinget vil gerne have os til at tro, at deres arbejde er vigtigt, men vi må tage det under grundig behandling, at adskillige direktiver fiser direkte igennem til en implementering i dansk lovgivning helt uden det nødvendigvis har folketingets godkendelse. Der er sågar fortrinsret for reglerne om implementering - og EU kræver, at vi implementerer direktiver når disse er vedtaget i EU-systemet.

Det er ikke acceptabelt, at tankerne om en grundlovsrevision er blevet skrottet, fordi man mistænker, at man ikke kan få det nødvendige flertal, for alene ud fra principperne om retsstatens demokratiske fundament er det et krav, at befolkningen bliver hørt, og at vores grundlov bliver synkroniseret med de faktiske forhold.

Der er næppe noget flertal for en udtræden af EU, men der ER et behov for at få taget debatten om vores medlemskab, for vi ser hver gang, at debatterne kommer til at handle om alt andet end de konkrete forslag, når der afholdes folkeafstemninger.

Da vi fik det seneste nej, lød det fra politikerne, at de gerne ville have debatteret dette fundament, men det er tydeligvis røget i syltekrukken, og man håber åbenbart, at befolkningen har en tilpas kort hukommelse til at huske på disse ord da de faldt den aften resultatet var talt op...

Ingen kommentarer:

Send en kommentar