tirsdag den 7. januar 2020

Vigtigere end nogensinde, at vi insisterer på, at Grundloven er mere end ord!

I en tid hvor Amerika opfører sig som et herrefolk under præsident Trump, er det vigtigere end nogensinde før, at vi holder fast ved demokratiets grundprincipper. Senest har nogle protesteret over, at Europarådet havde en holdning til udrejsecenteret Ellebæk. Når der kommer kritik, så mener DFs retsordfører, Peter Skaarup, at 'de skulle have vigtigere ting at tage sig til'...


Der er flere eksempler, og det nærmer sig det virkelig kritiske, at Grundloven kun bruges ved festlige lejligheder. Man gradbøjer jura, og når der så nedsættes en Irak- og Afghanistankommission, så nedlægges den af den ene regering, og genåbnes ikke af den næste, trods løfte om det modsatte.

Det er en særdeles ubehagelig ting at være vidne til, når man, som jeg, insisterer på, at vi skal være demokrater uanset hvad. Både når det er nemt, men så sandelig også når det er svært.

Man kan ikke kun kalde et land for et demokrati bare fordi der afholdes regelmæssige valg. Der er flere krav for, at man kan stole på, at frihed og lighed for loven ER gældende retspraksis her i landet.

Det kan godt være, at flertallet synes alting er helt i orden, men jeg må igen fastholde, at man gennem historien har været afhængig af, at dem, som SER noget er galt, også siger det højt. Problemet kan først løses når ALLE 179 medlemmer af det ærede folketing vil erkende, at der ER et problem med vores demokratiske status quo, og bestemmer sig for at få ryddet op.

Det handler ikke om at placere et ansvar på enkelte partier eller personer. Det handler om noget langt vigtigere, nemlig, at vi accepterer, at berettiget kritik skal medføre rettelse af det konkrete problem. Ikke at vi fejer det ind under gulvtæppet som ligegyldige formalia, vi kunne snige os udenom.

Det har kostet blod, sved og tårer, at demokratiet er nået så vidt, og NU må vi lære både at sige fra over for udemokratiske handlinger, men også erkende, at når vi begår fejl, så retter vi dem.

Vi har brug for en grundlovsrevision, og vi har i særdeleshed brug for en retsinstans, som KAN afsøge de områder, hvor vi er ved at begå nogle alvorlige fejl. Hvis det her går galt, så kan vi stå i en situation, hvor vi ville have ønsket, at nogle sagde fra i tide...

Fortsat god dag til alle.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar