lørdag den 5. juni 2010

Dansk Folkepartis holdning til Kongehuset

Det er skræmmende læsning at se disse ord:

Selvom Grundloven fastslår, at den lovgivende magt er hos dronningen og Folketinget i forening, er realiteten, at dronningen (i betydningen Kongehusets overhoved) ikke har politiske beføjelser og derfor ikke kan afvise eller ændre en af Folketinget vedtaget lovgivning.
Kilde: http://www.danskfolkeparti.dk/Statens_styre_.asp


Der står klart og tydeligt følgende i Grundloven:

- §12: "Kongen har med de i denne grundlov fastsatte indskrænkninger den højeste myndighed over alle rigets anliggender og udøver denne gennem ministrene."

- §14: "Kongen udnævner og afskediger statsministeren og de øvrige ministre. Han bestemmer deres antal og forretningernes fordeling imellem dem. Kongens underskrift under de lovgivningen og regeringen vedkommende beslutninger giver disse gyldighed, når den er ledsaget af en eller flere ministres underskrift. Enhver minister, som har underskrevet, er ansvarlig for beslutningen."

- §18: "Er kongen forhindret i at holde statsråd, kan han lade sagen forhandle i et ministerråd. Dette består af samtlige ministre under forsæde af statsministeren. Enhver minister skal da afgive sit votum til protokollen og beslutning tages efter stemmeflerhed. Statsministeren forelægger den over forhandlingerne førte protokol for kongen, der bestemmer, om han umiddelbart vil bifalde ministerrådets indstilling eller lade sagen foredrage i statsrådet."

- §21: "Kongen kan for folketinget lade fremsætte forslag til love og andre beslutninger."

Behøver vi læse mere af Grundloven for at kunne se, at tankegangen er helt i strid med Grundloven?

Hvis Kongehuset alene skal være en gruppe kransekage-figurer som gør hvad de får besked på, hvad er Grundloven så egentlig værd?

God Grundlovsdag. :-)

1 kommentar:

  1. Jeg mener, at kongehuset burde afskaffes på baggrund af, at de, som sagt, bare er kranse-kage figurer? Hvad er de gode til udover at bruge en masse penge? Man kan selvfølgelig sige, at de repræsenterer Danmark, men lad os tage dronning Margrethe. I 2010 havde hun 145 arbejdsdage, og hun tjente 4.7 millioner kr. om måneden. Det vil altså sige, at hendes løn er 387.310 kr. pr. arbejdsdag og i alene 2010 tjente hun i alt 71.2 millioner kr. Og så kan man så diskutere, hvor godt hun repræsenterer Danmark osv., men udover at hun i bund og grund bare er et menneske, så tilsidesætter det også fuldstændig vores demokratiske rettigheder! Vi siger, at Danmark er et demokratisk land, men er det demokratisk at vi IKKE har fået lov til at stemme kongehuset ind på tronen? Jeg synes, at man burde stemme for, om kongehuset skulle fortsætte eller om det ikke langt om længe er på tide, at vi afskaffer det? Danmark behøver overhovedet ikke,at have et kongehus! Vi har statsministeren og Folketinget. Desuden kan vi altid få en præsident, hvis det er nødvendigt. Det er i det mindste i vores demókratiske ret. Ham/hende kan vi få lov til at stemme på, til forskel fra kongehuset, som vi hænger på til evig tid, hvis vi ikke gør noget ved det. Dette er et levn for enevældskulturen og det burde afskaffes. Vi burde have nogle repræsentanter for Danmark, som rent faktisk gør noget for landet!

    SvarSlet