onsdag den 17. juni 2020

Retten til at demonstrere - hvad du bør vide FØR en demonstration

Retten til at demonstrere frit er ikke nogen selvfølge. Mange lande har ikke samme positive syn på frie demonstrationer, som vi har i Danmark. Der er en del misforståelser om emnet, og nogle har nogle ret vanvittige ideer om hvordan vi demonstrerer her i landet. Hvis de har læst om grundloven, så noterer de sig kun friheden til at demonstrere, og så er det bare det...
Det er vigtigt at have fundamentet helt på plads, når vi diskuterer emnet. Retten til at demonstrere ligger i Grundlovens §79, hvor der står:
"Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred."

Vigtig viden - anmeldes til politiet senest 24 timer før demonstrationens afholdelse

politiets hjemmeside kan man læse: "Hvis du skal afholde en større begivenhed, som cykelløb, koncert, motionsløb eller motorløb, skal du søge politiet om tilladelse. Demonstrationer skal anmeldes."

Selvom politiet aldrig blander sig i demonstrationens formål, så indgår oplysninger om demonstrationens formål i korpsets vurdering af hvor mange mennesker, der evt. skal allokeres til beskyttelse af den pågældende demonstration. Det kan du læse i politiets vejledning for demonstrationer, som findes i Word-formatet online.

Hvis en demonstration skal tage udgangspunkt i ophold på bestemte lokationer, fx Rådhuspladsen, så skal man huske, at få grundejerens tilladelse (fx Københavns Kommune). Du kan se et eksempel på en blanket til anmeldelse af en demonstration fra Københavns Politi her: https://politi.dk/-/media/mediefiler/kbh/dokumenter/tilladelser/anmeldelse-demonstration.pdf?la=da&hash=70397375AAFA7F0CB71A6D4D5F5C7429E51DE112.

På blanketten fremgår det, at der skal være en ansvarlig kontaktperson for demonstrationen. Denne person er, ligesom en chefredaktør på en avis, den ansvarlige person, hvis der er anmeldt noget usandt ifm demonstrationen, eller hvis der under sagsbehandlingen viser sig, at være noget, der ikke stemmer med fx sociale medier eller andet, hvor demonstrationen er annonceret...

Hvis man ikke anmelder en demonstration, "risikerer man at få en bøde. Men demonstrationen bliver ikke ulovlig af den grund. Disse bestemmelser står i politiloven og ordensbekendtgørelsen" (kilde Folketingets hjemmeside).

Foreninger vs. enkeltpersoner

Som jeg skrev i indledningen, så er meget debat om emnet præget af folk, som vender debatterne til egen fordel. På den ene side vil man gerne forhindre enkeltpersoner, man er uenig med, i at demonstrere, og samtidig vil man gøre det til noget odiøst, hvis man ønsker at gøre det til et krav, at man etablerer en forening for at kunne demonstrere.

Efter Rasmus Paludan har skabt sig en karriere i provokerende demonstrationer, kan man godt frygte, at flere får den tanke, at demonstrere om alverdens ligegyldigheder, og hvis vi alligevel skal revidere konkret lovgivning, så vil det være oplagt at kræve, at man som minimum kan præstere mere end én person, der gerne vil demonstrere om et bestemt emne.

Det koster ufattelige ressourcer at beskytte demonstrationer, og her tænker jeg ikke kun på enten Stram Kurs-provokationerne med koran-afbrændinger eller den seneste Black Lives Matter, hvor en person indtil videre er konstateret smittet med coronavirus. Jeg tænker generelt, og jeg er godt klar over, nogle vil indvende, at de synes det er unødvendigt bureaukrati. Oftest fordi de ikke er klar over ovenstående krav til demonstrationer, der i forvejen er gældende, men også fordi der er kommet en bodega-retorik, hvor man i forvejen siger 'ytringsfrihed', og så er alt - i deres optik - tilladt. Det er lige så forkert, for du er også underlagt dels injurie- og racismelovgivning, NÅR du udtaler dig offentligt.

Har du spørgsmål, så smid en kommentar. Jeg skal gerne uddybe dette svar, der er inspireret af en Twitter-tråd om emnet.

Fortsat god dag til alle bloggens læsere. :-)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar