søndag den 5. juni 2016

God grundlovsdag

Jeg har skrevet en hilsen ovre på den private blog i dagens anledning. Her på dagen hvor seneste grundlovsrevision fylder 63 år, er der flere ting, der vækker til eftertanke.

lørdag den 9. april 2016

Da Danmark satte grundloven ud af kraft

Man kunne nemt påstå, at Danmark satte grundloven ud af kraft, da vi indtrådte i EF pr. 1. januar 1973. Vi har godt nok haft flere folkeafstemninger om diverse traktater, men på flere måder har vi fået en overstatslig myndighed, som sætter Folketinget mere eller mindre ud af kraft.

fredag den 4. marts 2016

Har kongehuset religionsfrihed?

Når man læser Grundloven, vil man opdage, at §6 indeholder disse ord:
Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke.
Dette er i tydelig modstrid med Grundlovens §67-68 hvor der står følgende:
§ 67
Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

§ 68
Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den, som er hans egen.
Endvidere bør man bide mærke i §70 hvor der står følgende:
Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt.
Det er den sidste paragraf der bruges når nogen modsætter sig aftjening af værnepligt, fordi de ikke vælger civil aftjening af værnepligten. Men i denne kontekst - kongehuset - skal vi se på en anden vinkel på Grundloven.

I den multietniske virkelighed vi lever i nu til dags, er det fuldkommen antikveret, at kongehusets medlemmer skal være tvungne medlemmer af folkekirken, når vi samtidig har frihed til at vælge en anden religion - eller slet ingen (§67) - og ikke er pligtig at yde bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den som er hans egen (§68).

Når man ikke kan undsige sige nogen borgerpligt på grund af sin afstamning (§70), bør man heller ikke kunne pålægges nogen religiøs forpligtelse alene fordi man er af kongelig afstamning.

Det vil derfor også være essentielt at få tilrettet disse paragraffer under en kommende revision af Grundloven.

torsdag den 3. marts 2016

Grundloven BØR revideres

Når man læser Grundloven, ser man følgende tekst i Grundlovens §2:
Regeringsformen er indskrænket-monarkisk. Kongemagten nedarves til mænd og kvinder efter de i tronfølgeloven af 27. marts 1953 fastsatte regler.


Når man dernæst læser tronfølgeloven, står der følgende før selve teksten:
Herved bekendtgøres tronfølgeloven, jf. lov nr. 170 af 27. marts 1953, med de ændringer der følger af lov nr. 528 af 12. juni 2009.


Kilde: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=127085.

Når man kigger på det jeg har fremhævet i rødt, så er vi alle sammen godt klar over, der lå en folkeafstemning forud for ændringen af 12. juni 2009, men det forhindrer ikke, at der er uoverensstemmelse mellem Grundlovens tekst og den nuværende tronfølgelov. Der BØR, som minimum, ændres i Grundlovens §2, så denne får følgende ordlyd:
Regeringsformen er indskrænket-monarkisk. Kongemagten nedarves til mænd og kvinder efter de i tronfølgeloven fastsatte regler.


En kommende revision bør tage udgangspunkt i såvel modernisering som en tydeliggørelse af, at det ikke alene er enkelte opdateringer som skal nødvendiggøre en forfatningsændring, men at grundloven skal overholdes. Dette i respekt for §1 hvor der tydeligt står: "Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige"

mandag den 21. december 2015

Glædelig jul

Herfra skal lyde stor tak fordi du gennem året har fulgt denne blog. Samtidig er det på sin plads, at ønske alle - uanset religiøs overbevisning - en rigtig glædelig jul. I dag kan vi glæde os over, at dag og nat er lige lange. Det går den rigtige vej, og alene dét er i sig selv værd at fejre. :-)

Ikke alle blogs har fået lige meget opmærksomhed gennem året, men jeg håber i hvert fald du har følt dig inspireret, og jeg vil ikke undlade, at gøre opmærksom på, at du skal være velkommen til at kommentere, når du har lyst. Alle med en Google-konto har det rigtig nemt på disse blogs, og kommentarer giver dig en unik mulighed for, at profilere dig og dine egne blogs.

Glædelig jul herfra.

søndag den 8. november 2015

Den danske grundlov - tid til revision?

Vi bliver altså nødt til, at erkende, at tiden er en anden end da den seneste grundlov blev revideret op til 5. juni 1953. Vi har fået en europæisk union - unionen var ikke stendød, som Poul Schlüter engang kom til at sige - og meget er forandret i forhold til den nostalgiske ånd, som præger den tekst vi kender som Grundloven.

I dag ER unionen en virkelighed vi må forholde os til. Beslutninger truffet i EU-regi har forrang frem for dansk lov, og skal implementeres på nationalt plan. Formelt set, overholder vi dermed kravene i vores forfatning, men da vi alligevel ikke har noget valg i forhold til implementeringen, må vi bare erkende, at vi skal til at få set på en grundlovsrevision.

Morten Helveg Petersen havde mange tanker om dette, og da man for nylig fejede det hele af bordet, fordi man ikke kunne forestille sig et flertal, så var det en noget visionsløs tilgang til den nødvendige revision.

Vi MÅ have opdateret Grundloven, så den afspejler den virkelighed vi lever i, så herfra skal lyde et ønske om, at arbejdet blev genoptaget...

fredag den 5. juni 2015

100 år siden kvinderne fik stemmeret

I dag er en festdag. Grundlovsdagen minder os om, at vi er et civiliseret samfund med en fundamental lov, som er grundlaget for al anden lovgivning. Vi har et levende demokrati, som blandt andet viser sig ved, at vi om 13 dage skal til stemmeurnerne for at træffe et valg.

Vil vi beholde den nuværende regering, eller vil vi have en ny kurs for landet?

Valget er dit, uanset om du er kvinde eller mand. Det eneste krav er, at du er myndig, altså over 18 år gammel.

Grundloven er der ikke mange der kender. Alle har hørt om ytringsfriheden og boligens ukrænkelighed. Men hvor meget har du egentlig sat dig ind i? Har du læst grundloven?

Dette vil være et rigtig godt tidspunkt at læse Grundloven.

Rigtig god Grundlovsdag til alle i nær og fjern. :-)